Kveen as tilbyr:

  • Entreprenørtenester innanfor bygg og anlegg
  • Bygging av alle typar veg og mindre tunnellar
  • Opparbeiding av kommunal-tekniske anlegg
  • Opparbeiding av tomter
  • Massetransport
  • Levering av alle typar masse
  • Muring av forstøtningsmurar
  • Opparbeiding av park- og grøntanlegg
  • Spesialtransport av maskiner
  • Utføring av vintervedlikehald som strøing og brøyting av vegar og plassar

Verksemda har sentral godkjenning for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2

Bygg og anlegg
Veg og tunnellar
Tekniske anlegg
Opparbeiding av tomter
Massetransport
Levering av masse
Muring av forstøtningsmurar
Park- og grøntanlegg
Transport av maskiner
Strøing og brøyting