Om oss:

Lars Kveen as vart stifta i 1980 av Lars Henry Kveen. I mai 2013 endra selskapet namn til Kveen as, i samband med at sønene Lars Helge Kveen og Jon Gudbrand Kveen Øvre-Flo overtok alle aksjane i selskapet.

Verksemda har kontor i Stryn i Sogn og Fjordane, og opererar innanfor to kjerneområde:

  • Entreprenørtjenester anlegg
  • Kommunaltekniske anlegg
  • Leveranse av masser
  • Transportoppdrag / Asfaltkøyring

Kveen as er også eigar av selskapet 360World som tilbyr 360graders foto på internett.

Verksemda har sentral godkjenning for ansvarsrett, og er i tillegg godkjend som lærlingbedrift.

Kveen as var tidlegare eigar av Fjord Helikopter, men valde i 2016 å selje selskapet til Fonnafly for å kunne satse meir på våre to kjerneområde. Les meir her

VI STØTTAR...

Vi er opptekne av å vere ein positiv bidragsytar i lokalsamfunnet, og støttar:
-Stryn håndball
-Stryn sykkelklubb
-Koordinatorstilling mellom skule og næringsliv i Stryn

Ledig stilling:

Vi er stadig på jakt etter folk. Vi har konuerleg behov for:

  • Maskinførarar
  • Mekanikarar med erfaring

Interessert?
Ta kontakt med dagleg leiar Jon Gudbrand Kveen Øvre-Flo på mobilnr 414 06 567

Vi tilbyr følgjande tenester:

  • Entreprenørtjenester anlegg
  • Kommunaltekniske anlegg
  • Leveranse av masser
  • Transportoppdrag / Asfaltkøyring


Verksemda har sentral godkjenning for utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.

Kveen as er også medlem av Maskinentreprenørenes Forbund MEF

Ønskjer du meir informasjon om våre entreprenør-tenester, ta kontakt med
Jon Gudbrand Kveen Øvre-Flo på tlf. 578 72 000 eller jon@kveen.as.

Personvern