Veganlegg på Stedje i Sogndal

Veganlegg på Stedje i Sogndal

Kveen Anlegg vann oppdraget Statens Vegvesen lyste ut på Rv. 55 på Stedje i Sogndal.

Her er vi no i sluttfasen på utbygging av 150 meter gang- og sykkelveg, to busshaldeplassar, støyskjerm og veglysanlegg.
Gang- og sykkelvegen går frå Sjøkanten og inn mot sentrum. Sjøkanten med sine mange butikkar og leilegheiter er blitt veldig populært i sognebygda, og har skapt behovet for ny gang- og sykkelveg.
Oppdraget skal vere ferdig til 15. september.
Personvern